Quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế tại Hàn Quốc

Người tham gia theo nơi làm việc

 1. 1.Khái quát

  Tất cả người lao động tại các cơ sở làm việc thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm sức khỏe bao gồm cả Hàn kiều và người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc đều là đối tượng phải tham gia. Tuy nhiên có thể ngoại trừ những người tham gia theo nơi làm việc trong trường hợp có thể nhận đảm bảo y tế tương ứng với trợ cấp chi trả bảo hiểm theo hợp đồng với chủ sử dụng lao động hoặc với cơ quan bảo hiểm ở nước ngoài.

 2. 2.Đối tượng

  Người nước ngoài có đăng ký người nước ngoài theo Luật quản lý xuất nhập cảnh và Hàn kiều

  • Người lao động tại các cơ sở làm việc thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm sức khỏe
  • Người đã được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm làm cán bộ giáo viên trường tư thục hoặc công chức

   Chủ sử dụng lao động tuyển lao động người nước ngoài phải khai báo với Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc dân về việc nhận tư cách người tham gia theo nơi làm việc (Bao gồm thông tin liên quan đến lao động người nước ngoài, tên cơ sở kinh doanh và chủ sử dụng).

 3. 3.Đăng ký miễn trừ tham gia đối với Hàn kiều và người nước ngoài (Áp dụng từ ngày 31 tháng 7 năm 2007).)
  1. 1)Luật liên quan: Điều 76 nghị định thi hành Luật bảo hiểm sức khỏe quốc dân và điều 61 quy tắc thi hành của cùng bộ Luật
  2. 2)Đối tượng có thể đăng ký: Trường hợp là Hàn kiều hoặc người nước ngoài là đối tưởn phải đăng ký hoặc người đăng ký tham gia theo nơi làm việc thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây có thể đăng ký miễn tham gia.
   • Trường hợp chứng minh được đang được nhận đảm bảo y tế tương ứng với mức chi trả chi phí y tế theo cơ quan bảo hiểm nước ngoài hoặc quy định pháp lý của nước ngoài
   • Trường hợp chứng minh được có đảm bảo y tế tương ứng với mức chi trả chi phí y tế theo hợp đồng với chủ sử dụng
  3. 3)Thời kỳ mất tư cách tham gia bảo hiểm: Trường hợp đã nộp “Đơn đăng ký miễn tham gia bảo hiểm cho đối tượng là người tham gia theo nơi làm việc” trong vòng 14 ngày từ ngày khai báo nhận tư cách người tham gia theo nơi làm việc, tư cách sẽ bị hủy ngay trong ngày nộp đơn.
  4. 4)Giấy tờ cần nộp: nộp “Đơn đăng ký miễn tham gia bảo hiểm cho đối tượng là người tham gia theo nơi làm việc” và Giấy tờ chứng minh khác
  5. 5)Cách đăng ký: Người nước ngoài hoặc Hàn kiều muốn đăng ký miễn trừ tham gia bảo hiểm theo nơi làm việc là người có tư cách đăng ký tham gia miễn đóng bảo hiểm trên đây điền đơn đăng ký miễn tham gia và nộp cùng các giấy tờ chứng minh khác về Cơ quan bảo hiểm (NHIS).

Người tham gia theo khu vực

 1. 1.Khái quát
  1. 1)Người cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên với tư cách kiều bào có quốc tịch nước ngoài hoặc người nước ngoài là đối tượng phải tham gia bảo hiểm. (Áp dụng từ ngày 16 tháng 7 năm 2019).
 2. 2.Đối tượng
  1. 1)Ngườ có tư cách tư trú theo quy định tại phụ lục 9 về người nước ngoài đăng ký cư trú theo điều 31 Luật quản lý xuất nhập cảnh
  2. 2)Người đã khai báo cư trú tại Hàn Quốc sau khi nhập cảnh theo điều 6 Luật quản lý xuất nhập cảnh với tư cách là kiều bào ở nước ngoài
  3. 3)Người đã khai báo cư trú theo điều 6 Luật đăng ký kiều bào ở nước ngoài với tư cách là kiều bào ở nước ngoài

Loại visa có thể đăng ký tham gia bảo hiểm

 1. 1.Văn hóa nghệ thuật (D-1), Du học (D-2), Thực tập sinh (D-3), Tu nghiệp thông thường (D-4), Phóng viên thường trú (D-5), Tôn giáo (D-6), Nhân viên thường trú (D-7), Đầu tư (D-8), Kinh doanh thương mại (D-9)
 2. 2.Giáo sư (E-1), Giảng dạy ngoại ngữ (E-2), Nghiên cứu (E-3), Giảng dạy kỹ thuật (E-4), Làm việc chuyên môn (E-5), Nghệ thuật – giải trí (E-6), Lao động có chuyên môn (E-7), Lao động phổ thông (E-9), Lao động đánh bắt trên tàu (E-10)
 3. 3.Thăm thân cùng cư trú (F-1), Cư trú (F-2), Thăm thân cho vợ/chồng/con cái (F-3), Hàn kiều có quốc tịch nước ngoài (F-4), Cư trú vĩnh viễn (F-5), Kết hôn nhập cư (F-6)
 4. 4.Tìm việc trong lĩnh vực du lịch (H-1), Đến tìm việc (H-2)

  Việc bắt buộc tham gia đối với người nước ngoài có tư cách cư trú D-2 và D-4 được tạm hoãn đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Phí bảo hiểm

Người tham gia theo nơi làm việc

Tiền phí bảo hiểm hàng tháng của người tham gia theo nơi làm việc được tính bằng cách nhân tỷ lệ phí bảo hiểm với mức lương hàng tháng.

Phí bảo hiểm = Lương tháng X Tỷ lệ phí bảo hiểm
Tiền bảo hiểm sẽ do chủ sử dụng và người lao động cùng đóng mỗi bên 50%.
Phí bảo hiểm được khấu trừ tại nguồn từ lương của người lao động và phí bảo hiểm phát sinh từ ngày có tư cách tham gia bảo hiểm và được cộng vào phí thông báo lần đầu tiên.

Người tham gia theo khu vực

Phí bảo hiểm/tháng = Điểm số tính phí bảo hiểm phải đóng  X số tiền trên mỗi điểm số tính phí bảo hiểm(KRW)

  • Cách tính áp dụng đồng nhất giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài.
   • Phí bảo hiểm đã được tính nếu thấp hơn phí bảo hiểm trung bình của tất cả những người tham gia bảo hiểm của năm liền trước thì sẽ thu theo mức phí bảo hiểm trung bình

Tư cách cư trú

D-1 (Văn hóa nghệ thuật), D-2 (Du học), D-3 (Thực tập sinh), D-4 (Tu nghiệp thông thường), D-5 (Phóng viên thường trú), D-6 (Tôn giáo), D-7 (Nhân viên thường trú), D-8 (Đầu tư), D-9 (Kinh doanh thương mại), D-10 (Tìm việc ), E-1 (Giáo sư), E-2 (Giảng dạy ngoại ngữ), E-3 (Nghiên cứu), E-4 (Giảng dạy kỹ thuật), E-5 (Làm việc chuyên môn), E-6 (Nghệ thuật – giải trí), E-7 (Lao động có chuyên môn), E-9 (Lao động phổ thông), E-10 (Lao động đánh bắt trên tàu), H-1 (Làm việc trong lĩnh vực du lịch), H-2 (Đến tìm việc ), G-1 (Khác), F-1 (Thăm thân cùng cư trú), F-2 (Cư trú), F-3 (Thăm thân cho vợ/chồng/con cái ), F-4 (Hàn kiều có quốc tịch nước ngoài)

 • Người nước ngoài cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc
  • Cách tính: Giống với trường hợp người Hàn Quốc
  • Tư cách cư trú: Định cư vĩnh viễn (F-5), kết hôn di trú (F-6)
 • Giảm phí bảo hiểm
  • Du học (D-2), Tu nghiệp thông thường (D-4), Hàn kiều ở nước ngoài về học (C-9, C-10): 50%
  • Tôn giáo (D-6), Gia đình người được công nhận là tị nạn (F-1-16), Người được công nhận là tị nạn (F-2-4), Người được cấp phép cư trú vì vấn đề nhân đạo (G-1-16) và gia đình họ (G-1-12): 30%
  • Người nước ngoài cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc: giảm bằng mức với người Hàn (10-50%); Tuy nhiên, số tiền thu nhập dưới 3,600,000 Won/1 năm và tài sản dưới 135,000,000Won thì sẽ giảm theo thông báo giảm phí bảo hiểm.Chi trả bảo hiểm
  • Phân loại chi trả bảo hiểm
  • Người nước ngoài và người Hàn Quốc cùng được hưởng hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe như nhau.
 • Cung cấp dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh và tập vận động đối với người tham gia và người phụ thuộc của họ nếu bị bệnh hoặc bị chấn thương
 • Cung cấp dịch vụ tăng cường sức khỏe và dịch vụ khi sinh đẻ, thiệt mạng.

 

 • bệnh viện Samsung
  bệnh viện Samsung

Tin Liên Quan